• WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW FEDERACJI ZMOTORYZOWANYCH – 24.11.2021 godz. 19.30 piątek
 • Cofnij
 by 

Szanowni Zmotoryzowani,

W piątek, 24.11.2023r. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze-Wyborcze Członków Federacji Zmotoryzowanych, o godzinie 19.30 – I termin (20.00 – II termin) w  Bistro Podolanka, Bogucin 100.

Porządek obrad:

 1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, protokolanta, komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby)
  a) ukonstruowanie komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz INFORMACJA O KWORUM
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Federacji za 4 ostatnie lata
 4. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Federacji Zmotoryzowanych za 4 ostatnie lata
 5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Federacji Zmotoryzowanych 4 ostatnie lata
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Federacji Zmotoryzowanych
 7. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej Federacji Zmotoryzowanych
 8. Wybór Prezesa Stowarzyszenia Federacja Zmotoryzowanych.
 9. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Federacja Zmotoryzowanych.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja nad kierunkami działań Federacji (ustalenie składki członkowskiej, ustalenie kierunków działań Federacji).

Przypominamy, że do udziału w Walnym mają członkowie z systematycznie opłacanymi składkami, osoby które nie opłacają składek dłużej niż rok będą pozbawienie członkostwa.

Dodatkowo, przy szwedzkim stole oraz różnych napojach, będzie okazja obejrzeć pokaz slajdów i filmy z ostatniego Motozłazu i Rajdu Ziemi Lubelskiej, a także podyskutowania o swojej pasji z innymi.

Zapraszamy wszystkich członków Federacji Zmotoryzowanych wraz z najbliższymi sympatykami.

Zarząd
Federacji Zmotoryzowanych.