• WSPIERAJ STOWARZYSZENIE
  • Cofnij

Możesz wspierać Federację Zmotoryzowanych finansowo lub poprzez wolontariat.

Wpłaty można dokonać na konto Federacji:
BGŻ Paribas Bank Polska S. A.
47 2030 0045 1110 0000 0417 8310

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W ROKU 2024 WYNOSI 70 ZŁ.
DZIĘKUJEMY !