• ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW FEDERACJI ZMOTORYZOWANYCH w dniu 24.11.2023
 • Cofnij
 by 

Szanowni Zmotoryzowani

w dnia 24.11.2023 odbyło się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW FEDERACJI ZMOTORYZOWANYCH

W czasie obrad poruszaliśmy poniższe tematy:

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Federacji za 4 ostatnie lata
 2. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Federacji Zmotoryzowanych za 4 ostatnie lata
 3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Federacji Zmotoryzowanych 4 ostatnie lata
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Federacji Zmotoryzowanych
 5. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej Federacji Zmotoryzowanych
 6. Wybór Prezesa Stowarzyszenia Federacja Zmotoryzowanych.
 7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Federacja Zmotoryzowanych.
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad kierunkami działań Federacji (ustalenie składki członkowskiej, ustalenie kierunków działań Federacji).

Obecnie Zarząd Federacji Zmotoryzowanych uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.11.2023

 1. Krzysztof Pacewicz – Prezes Zarządu
 2. Marcin Trzciński -Wiceprezes Zarządu
 3. Kamil Oleszek – Skarbnik
 4. Krzysztof Krupa – Sekretarz
 5. Paweł Rzepka – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 1. Jakub Piętka – członek Komisji Rewizyjnej
 2. Waldemar Kula – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Krzysztof Mazurek – członek Komisji Rewizyjnej