• ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW FEDERACJI ZMOTORYZOWANYCH – 6.11.2021
 • Cofnij
 by 

Szanowni Zmotoryzowani

w dnia 06.11.2021 odbyło się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW FEDERACJI ZMOTORYZOWANYCH

W czasie obrad poruszaliśmy poniższe tematy:

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Federacji za 2 ostatnie lata czyli od 26 listopada 2019 do 06 listopada 2021
 2. Uchwalenie absolutorium dla Zarządu za sprawozdawany okres
 3. Dyskusja nad zmianami statutu
 4. Podjęcie uchwały o zimnach statutu.
 5. Wybór Prezesa, Skarbnika oraz Członka Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad kierunkami działań Federacji (ustalenie składki członkowskiej, ustalenie kierunków działań Federacji).
 7. Podziękowania sędziom Motozłazu 2021
 8. Podziękowania zawodnikom reprezentującym Federację na MPPZ

Obecnie Zarząd Federacji Zmotoryzowanych uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.11.2021

 1. Krzysztof Pacewicz – Prezes Zarządu
 2. Marcin Trzciński -Wiceprezes Zarządu
 3. Waldemar Kula – Wiceprezes Zarządu
 4. Marcin Warda – Skarbnik
 5. Krzysztof Krupa – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

 1. Renata Rak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Michał Wierzchowski  – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Krzysztof Rodak – członek Komisji Rewizyjnej
 4. Maciej Czekański – członek Komisji Rewizyjnej