• WSPIERAJ STOWARZYSZENIE
  • Cofnij

Możesz wspierać Federację Zmotoryzowanych finansowo lub poprzez wolontariat.

Wpłaty można dokonać na konto Federacji:
BGŻ Paribas Bank Polska S. A.
47203000451110000004178310

DZIĘKUJEMY !